0031 (0) 517 20 10 23

om oss

ZeilendeSchepen.nl är en oberoende bokningsbyrå för charterfartyg. Vi har det största utbudet av fartyg landsomfattande och kan därför erbjuda det lämpligaste fartyget för varje förfrågan. Om du bokar hos oss betalar du samma fasta pris som på andra ställen. Ledsaget av det bästa rådet. Våra anställda är tillgängliga per telefon från 8.30 till 17.00 timmar varje dag. De hjälper dig gärna med sin expertkunskap när du hittar ett lämpligt fartyg och informerar dig gärna om de många möjligheterna.

ZeilendeSchepen.nl är ett dotterbolag till Slaapschepen BV. Företaget startade 19 år sedan i Franeker och har genom åren vuxit till en stark och pålitlig partner i chartervärlden. Sedan 2018 ligger kontoret vid Tsjaerderdyk 36 i Wirdum.

Vi skulle vilja presentera oss för dig:

Mark Jongedijk, VD
info@slaapschepen.nl

Anja Veenendaal, försäljning fritid
anja@slaapschepen.nl

Martina Zijlstra, fritidsförsäljning
martina@slaapschepen.nl

Marlous Stock, försäljning
marlous@slaapschepen.nl

Louise Simon, operationer
louise@slaapschepen.nl

Titia Huisman, bokföring
titia@slaapschepen.nl

Harry Wedzinga, webbutveckling
harry@slaapschepen.nl

Carina Hensbroek, SEO / content manager
carina@slaapschepen.nl

ZeilendeSchepen.nl

Hällramp 3b
8912 AL Leeuwarden

Telefon 0517 - 20 10 23
www.zeilendeschepen.nl
info@zeilendeschepen.nl